Apr 9 2016

En håpefull dag for Forsvaret

I dag 9. april 2016 har Høyre foråpentligvis vedtatt en resulusjon som hindrer at forsvaret forsetter mot en tilstandstand den hadde for 76 år siden.

Det er farlig å sette et % mål men det er bedre enn ingen mål .

Jeg vlle nå håpet at man hadde gått for forsvarsjefens anbefaling i FMR som et mimimum.

Jeg er likevell glad for at Høyre nå har tatt et sterkt standpunkt som forsvarspartiet og er optimistisk for fremtiden.

160408 Resolusjon forsvar vedtatt

 


Jul 22 2012

A Pittance Of Time

They fought and some died for their homeland.

They fought and some died now it’s our land.

Look at his little child, there’s no fear in her eyes.

Could he not show respect for other dads who have died?

Take two minutes, would you mind?

It’s a pittance of time, For the boys and the girls who went over.

In peace may they rest, may we never forget– why they died.

It’s a pittance of time.

God forgive me for wanting to strike him.

Give me strength so as not to be like him.

My heart pounds in my breast, fingers pressed to my lips,

My throat wants to bawl out, my tongue barely resists.

But two minutes I will bide.

It’s a pittance of time,

For the boys and the girls who went over.

In peace may they rest, may we never forget– why they died.

It’s a pittance of time.

Read the letters and poems of the heroes at home.

They have casualties, battles, and fears of their own.

There’s a price to be paid if you go, if you stay.

Freedom’s fought for and won in numerous ways.

Take two minutes would you mind?

It’s a pittance of time, For the boys and the girls all over.

May we never forget our young become vets.

At the end of the line it’s a pittance of time.

It takes courage to fight in your own war.

It takes courage to fight someone else’s war.

Our peacekeepers tell of their own living hell.

They bring hope to foreign lands that hatemongers can’t kill.

Take two minutes, would you mind?

It’s a pittance of time,

For the boys and the girls who go over.

In peacetime our best still don battle dress;

And lay their lives on the line.

It’s a pittance of time.

In Peace may they rest, lest we forget —why they died.

Take a pittance of time.

 

About this song: In November, in
Dartmouth, Nova Scotia an announcement came over the store’s PA system to ask customers to observe 2 minutes of silence out of respect to all veterans who have sacrificed so much. Everyone in the store observed the silent, respectful moment except a man and his young daughter. This song was written by Terry Kelly who was in the store at the time and observed their lack of respect by trying to get a store clerk to talk to them rather than observe the 2 minutes of silence.
Pittance of Time”

  Video: Pittance of time


Mar 7 2010

“Dødsmerket”

De stod der en isende Høstdag paa Vagt
Ved Grændsen, et norsk Kompagni.
To hundre Mand i Gevær og Givakt;
– det var i den farlige Tid.

De stod der, den uvørne, fjeldgraa Flokk,
Jægerkorpset – Du kjenner dem nok!

Kapteinen han talte: “I morgen Dag
Ved Gry har vi Fienden her.
Paa Broen ved Ørje staar første slag;
Det første tog kommer der.
Det Tog, det maa stanses; det Tog maa vi ta!”
Svaret kom manstærkt – et langt “Hurra!”.

Kapteinen han nikket; han talte igjen;
Hans Øine stod dybt i Brand:
“Jeg trenger halvt Hundrede modige Mænd,
Som i morgen maa dø for sitt Land;
Broen skal sprænges og Toget med!
Alt gaar i Smadder – nu vet I Besked!”

Kapteinen han mønstret sin fjeldgraa Flokk;
Den stod der saa stramm og still:
“Jeg kunde gi Ordre; det vet I jo nok;
Men først skal den dø, som vil!
Ingen af os kommer levende hjem!
Den, som vil følge – Marsch tre Skridt frem!”

Et dødsstilt Sekund! – da jog der som en Fryd
Kapteinen en Susning forbi:
Tre Skridt i Marscmarsch – han kjendte den Lyd:
Det var Marsch af et helt Kompagni!

Han hilste, hans Røst hørtes ru og rar:
“Gutter, ja da, da er Saken klar!”
Lodd blev trukket; – en efter en
Kom de utvalgte opp og i Hvil;

De var nok lidt bleke, men Øinene skjen,
Og de stod med sitt modigste Smil.
“Merkene paa!” – det blev hvisket hen,
“Norge maa finde sine igjen!”
Mærke blev fæstet på Bryst ved Bryst,
Nummer og Kors paa hver Helt;

Ordren: “Træd af!” faldt afmaalt og tyst;
De femti gikk til sit Telt.
Leiren laa lydløs – der faldt ingen Ord;
Guttene skrev; de skrev til sin Mor.
Tung ruget Natten; Gutterne sov;
De dormet med dirrende Kropp.

Da klang der et Horn i den ensomme Skov
Og Slag af en Hest i Galopp.
Trommerne smatret; der hørtes Befal;
Det skar over Leiren: Paa Linje-Signal!
De styrtet paa Linje; de stillet til Storm!
Nu gjaldt det for Norge et Slag!

Kapteinen han stod i sin graa Uniform
Saa lys som den soleklare Dag.
Han svinget et Brev: “Her blir ingen Krig!
Norge er frit! – Der er Fred og Forlig!”
Da steg en Jubel av Ungdom og Lyst;
Den skar over Lier og Fjeld,
Og Hjertet slog høit i hvert eneste Bryst:
“Det er deiligt at leve lell!”


Men kaldes der atter til Kamp for vort Land –
Dødsmerket tar vi, hver eneste Mand!”

Jacob Bull’s dikt “Dødsmerket” illustrerer godt den patriotiske stemningen som preget
soldatene og resten av folket i 1905: funnet i tema heftet til Folk og Forsvar om unions oppløsningen