“Dødsmerket”

De stod der en isende Høstdag paa Vagt
Ved Grændsen, et norsk Kompagni.
To hundre Mand i Gevær og Givakt;
– det var i den farlige Tid.

De stod der, den uvørne, fjeldgraa Flokk,
Jægerkorpset – Du kjenner dem nok!

Kapteinen han talte: “I morgen Dag
Ved Gry har vi Fienden her.
Paa Broen ved Ørje staar første slag;
Det første tog kommer der.
Det Tog, det maa stanses; det Tog maa vi ta!”
Svaret kom manstærkt – et langt “Hurra!”.

Kapteinen han nikket; han talte igjen;
Hans Øine stod dybt i Brand:
“Jeg trenger halvt Hundrede modige Mænd,
Som i morgen maa dø for sitt Land;
Broen skal sprænges og Toget med!
Alt gaar i Smadder – nu vet I Besked!”

Kapteinen han mønstret sin fjeldgraa Flokk;
Den stod der saa stramm og still:
“Jeg kunde gi Ordre; det vet I jo nok;
Men først skal den dø, som vil!
Ingen af os kommer levende hjem!
Den, som vil følge – Marsch tre Skridt frem!”

Et dødsstilt Sekund! – da jog der som en Fryd
Kapteinen en Susning forbi:
Tre Skridt i Marscmarsch – han kjendte den Lyd:
Det var Marsch af et helt Kompagni!

Han hilste, hans Røst hørtes ru og rar:
“Gutter, ja da, da er Saken klar!”
Lodd blev trukket; – en efter en
Kom de utvalgte opp og i Hvil;

De var nok lidt bleke, men Øinene skjen,
Og de stod med sitt modigste Smil.
“Merkene paa!” – det blev hvisket hen,
“Norge maa finde sine igjen!”
Mærke blev fæstet på Bryst ved Bryst,
Nummer og Kors paa hver Helt;

Ordren: “Træd af!” faldt afmaalt og tyst;
De femti gikk til sit Telt.
Leiren laa lydløs – der faldt ingen Ord;
Guttene skrev; de skrev til sin Mor.
Tung ruget Natten; Gutterne sov;
De dormet med dirrende Kropp.

Da klang der et Horn i den ensomme Skov
Og Slag af en Hest i Galopp.
Trommerne smatret; der hørtes Befal;
Det skar over Leiren: Paa Linje-Signal!
De styrtet paa Linje; de stillet til Storm!
Nu gjaldt det for Norge et Slag!

Kapteinen han stod i sin graa Uniform
Saa lys som den soleklare Dag.
Han svinget et Brev: “Her blir ingen Krig!
Norge er frit! – Der er Fred og Forlig!”
Da steg en Jubel av Ungdom og Lyst;
Den skar over Lier og Fjeld,
Og Hjertet slog høit i hvert eneste Bryst:
“Det er deiligt at leve lell!”


Men kaldes der atter til Kamp for vort Land –
Dødsmerket tar vi, hver eneste Mand!”

Jacob Bull’s dikt “Dødsmerket” illustrerer godt den patriotiske stemningen som preget
soldatene og resten av folket i 1905: funnet i tema heftet til Folk og Forsvar om unions oppløsningen
Share

One Response to ““Dødsmerket””

Leave a Reply